இராஜகேசரி Epub ê

??கமாக உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது சிற்பிகள் சித்திரக்காரர்கள் தொழில் வல்லுநர்கள் சமயக் குரவர்கள் என பலதுறை வல்லுநர்களால் நிறைந்திருக்கிறது அந்த வளாகம் கடவுளுக்குப் பணிசெய்ய தேவரடியார் எனப்படும் நடன மங்கையர் நாட்டின் பல பாகங்களிலிலிருந்தும் வரவழைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்பிறந்த நாள் விழாவில் இராஜராஜ சோழரின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட “ராஜராஜ விஜயம்” என்ற நாட்டிய நாடகத்தை அரங்கேற்ற விஜயராஜ ஆச்சாரியரின் தலைமையில் முனைப்பாக ஒத்திகைகள் நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனசோழநாட்டின் தலைநகரம் இவ்வாறு பிறந்த நாள் விழாக் கொண்டாட்ட ஏற்பாடுகளில் மகிழ்ச்சியோடு மூழ்கியிருக்க தஞ்சைக்குச் சில காதங்கள?.

இராஜகேசரி pdf இராஜகேசரி PDFEPUB??கமாக உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது சிற்பிகள் சித்திரக்காரர்கள் தொழில் வல்லுநர்கள் சமயக் குரவர்கள் என பலதுறை வல்லுநர்களால் நிறைந்திருக்கிறது அந்த வளாகம் கடவுளுக்குப் பணிசெய்ய தேவரடியார் எனப்படும் நடன மங்கையர் நாட்டின் பல பாகங்களிலிலிருந்தும் வரவழைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்பிறந்த நாள் விழாவில் இராஜராஜ சோழரின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட “ராஜராஜ விஜயம்” என்ற நாட்டிய நாடகத்தை அரங்கேற்ற விஜயராஜ ஆச்சாரியரின் தலைமையில் முனைப்பாக ஒத்திகைகள் நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனசோழநாட்டின் தலைநகரம் இவ்வாறு பிறந்த நாள் விழாக் கொண்டாட்ட ஏற்பாடுகளில் மகிழ்ச்சியோடு மூழ்கியிருக்க தஞ்சைக்குச் சில காதங்கள?.

❰Reading❯ ➿ இராஜகேசரி Author கோகுல் சேஷாத்ரி – Salovehej.me விறுவிறுப்பும் சரித்திரச் செய்திகளும் பின்னிப் பின்னி இழையோடும் இந்த வரReading இராஜகேசரி Author கோகுல் சேஷாத்ரி Salovehej.me விறுவிறுப்பும் சரித்திரச் செய்திகளும் பின்னிப் பின்னி இழையோடும் இந்த வர? விறுவிறுப்பும் சரித்திரச் செய்திகளும் பின்னிப் பின்னி இழையோடும் இந்த வரலாற்றுப் புதினம் நிகழும் காலம் ஏறக்குறைய கிபி முதலாம் ராஜராஜ சோழரின் பிறந்த நாளான ஐப்பசி மாத சதய நட்சத்திர நாளன்று விமரிசையான கொண்டாட்டத்திற்குத் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது சோழர் தலைநகரம் விழாவில் கலந்து கொள்ள நாட்டின் பிறபகுதிகளிலிருந்து மக்கள் தலைநகரை நோக்கி வந்து குவிந்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஓராண்டுக்கு முன் இராஜராஜரால் திட்டமிடப்பட்டுத் தொடங்கப்பட்ட இராஜராஜேஸ்வரம் தஞ்சை பிருகதீசுவரர் கோயில் வெகு வ?.

இராஜகேசரி Epub ê

இராஜகேசரி Epub ê Dr Gokul Seshadri is the author of seven books four novels two short story collections and a travelogue in Tamil All are works of historic fiction based on the ancient and medival history of South India The author is also a historic researcher who has completed his PhD in History specializing in Chola period Ramayana sculptures This background helps him to distinguish his creative works.

4 thoughts on “இராஜகேசரி

 1. Saravanan Saravanan says:

  இராஜகேசரி Epub ê இராஜகேசரி pdf, இராஜகேசரி PDFEPUBராஜராஜசோழனின் சதய விழாவை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட நல்ல சஸ்பென்ஸ் நாவல் ஒரே ஒரு வருத்தம் குந்தவை பிர


 2. Balaji Srinivasan Balaji Srinivasan says:

  இராஜகேசரி Epub ê இராஜகேசரி pdf, இராஜகேசரி PDFEPUBவரலாறு சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் என்றாலே கதைக்களம் பெரும்பாலும் மன்னர்களை அல்லது இளவரசர்களை சுற்றியே அமையும் வெகு சில புத்தகங்கள


 3. Prashanth Prashanth says:

  இராஜகேசரி Epub ê இராஜகேசரி pdf, இராஜகேசரி PDFEPUBAmazing plot with numerous historical references and proofs Perfect story line for the Chola period Kept me engrossed till the last page Great narration Waiting for the next book PS Vandhiyathevan does get a special mention in the book


 4. Yadhu Nandhan Yadhu Nandhan says:

  இராஜகேசரி Epub ê இராஜகேசரி pdf, இராஜகேசரி PDFEPUBThe book increases the curiosity of the reader on passing every page though it has a logical mistake that looks blunder definitely it will be a good read


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *